Monthly Archives: novembris 2011

Vēlēšanas 2011

Priecājoties par Latvijas labāko skolu topu reitingiem un pievienojoties sveicēju pulkam arī Rīgas izcilākajām skolām, ĀVĢ SP nebeidz strādāt un turpina darbu ar jaunajiem biedriem.

24.11.2011. norisinājās visu jauno biedru ievēlēšana. Vai, cik nopietni un svarīgi, jūs teiksiet, vai ne?

Pēc īpaši izstrādātas prezidija darba kārtības, principiem pieturoties, sapulces laikā ar klašu vecāko balsojumu apstiprinājām darba kārtību un atjaunojām iepriekšējo biedru statusus. Pasākuma svarīgākajā daļā ar mandātu pacelšanu godpilsoniski ievēlējām arī Āgenskalna Valsts jaunos pašpārvaldes biedrus. Lieliski!

Tagad esam jaunā kažokā!

Protams, jūtam, ka gads jau tuvojas noslēgumam, tāpēc ļausim vaļu siltām domām un mazāk pārdzīvojumu par tām rūpēm un kaitēm. Priecāsimies un būsim tuvāki cits citam.

Līdz jaunumiem!

ĀVĢ SP

24/11 SP VĒLĒŠANAS 2011

Formāls pasākums gaidāms skolēnu pašpārvaldes pulkā – Vēlēšanas 2011. 

2011. gada 24. novembrī, 9. st. laikā 3117. kab.

Tā ir ikgadēja sapulce, kurā ar skolas klašu vecāko palīdzību skolēnu pārvaldīšanai   tiesības nodod jaunajiem un vecajiem (atjaunotajiem) biedriem.

Šajā reizē nebūs novērojama asa cīņa par amatu sadalīšanu, tāpēc lielākoties pasākuma saturā iecelsim jaunos biedrus par pilntiesīgiem “skaldīt un valdīt” biedriem ĀVĢ SP stilā.

Līdz ceturtdienai!

DARBA KĀRTĪBA

Karjeras izvēles diena – ko tā stāsta?

Apvienojot lietderīgo ar patīkamo, SP sadarbībā ar skolas vadību un skolotājiem organizēja “Karjeras izvēles dienu ĀVĢ” š. g. 8. novembrī. Skolā viesojās absolventi, kuri dalījās pieredzē par savas karjeras izvēli, to ceļu uz augstienēm, atklājot viltības un iedrošinot skolniekus riskēt, lai vinnētu!

SP šim nolūkam gatavojās nedēļu pēc nedēļas, līdz nonāca līdz gaidītajam rezultātam. Pats būtiskākais ir tas, ka skolēniem izdevās darbā iekļaut arī skolotājus, kuri uz savām klases stundām uzaicināja mīļākos skolniekus, teicamniekus vai vienkārši radošos un gaišos cilvēkus.

Ar visnotaļ iedvesmojošu pieredzi un savu skatījumu nākotnē pieredzē dalījās arī tādi absolventi kā Kārlis Būmeisters (Kaža), kurš arī pats personīgi bija ieradies uz skolas kora stundas kopīgo sadziedāšanos, kā arī Gundars Rēders (žurnālists), kurš sniedz ieskatu lekcijai par to, kā kļūt par veiksmīgu žurnālistu un kā intervēt politiķus (“Īzvēlies nākotni!”) un, protams, citi skolai ne mazāk nozīmīgi absolventi

Paralēli pasākumam darbojās arī skolas avīzes redakcijas jaunieši, intervējot viesus ar visai āķīgiem jautājumiem. Paldies 12.5 klases aktīvistiem!

Foto: http://foto.avg.lv/2011_12/karjeras_diena/index.html

Arī SP ieguldīja milzīgu darbu un ir gandarīta par paveikto!

Piedalies aptaujā elektroniski!

Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Komunikācijas zinātnes studentu grupa, kas kursa „Reklāmas kampaņas” ietvaros veic aptauju, kuras mērķis ir noskaidrot Latvijas vidusskolu vecāko klašu skolēnu domas un nākotnes plānus saistībā ar augstākās izglītības iegūšanu. Anketa ir anonīma un dati tiks izmantoti tikai apkopota veidā.

Pašpārvaldes meiteņu vairākums

Šodien (03.11.2011.)  skolēnu pašpārvaldes informatīvajā sanāksmē uz noklausīšanos par SP darbību, mēŗķiem un uzdeviem, struktūru un atskata hronoloģiju bija ieradušās vidusskolas meitenes, kas ieņēma pilnīgu vairākumu no visiem klātesošajiem.

Sanāksme sākās ar iesildošo diskusiju “Kas mēs esam?”, lai iepazītos ar klātesošo definīciju minējumiem par SP. Runātājus iepriecināja ar gotiņu konfektēm.

SP vicepr. Sandis Polikevičs (12.3) un prez. Sindija Bokāne (12.4) prezentēja pašpārvaldi “topošajiem biedriem”.

Vēlākā darba gaitā dalībnieces sadalīja grupu darbos un lika iejusties simulācijas spēlē “Kā organizēt Valentīndienas balli, ja ir palikušas 5 dienas līdz tās datumam?” – SP vadība devusies apmaiņas braucienā un uzdevums atstāts darba grupai.

Bija dzirdami daudzi interesanti viedokļi un ideju. Uzvarētājkomanda saņēma konfekšu kārbu par radošākā ideju un pieeju problēmai.

Nākamā tikšanās paredzēta jau vēlēšanās, kad jaunos biedrus vēlēs amatos.

Kā Sindija Bokāne uzsver: “‘Šogad jārūpējas par skolēnu pašpārvaldes pēctecību pēc 12. klašu audzēkņu absolvēšanas, jāatrod jaunie spēki parlamenta vadībai.”

Paldies visiem, kas piedalijās!

Foto: Beāte Eriksone, 9.3