Monthly Archives: aprīlis 2012

SVARĪGS PAZIŅOJUMS!!!

HĀGENA BALVA 2012

PLAKĀTA DIZAINS: Marija Rācene

Atmiņas no Valentīndienas pasta un rozēm…

Lūk, arī skolēnu pašpārvalde, gatavojoties Valentīndienas ballei, organizēja rožu un vēstulīšu kampaņu. Ikvienam bija iespēja apsveikt savu tuvāko klasesbiedru vai varbūt pat simpātiju sirsniņdienā, pasūtot rozi pie SP komandas. Protams, bija iespēja palikt anonīmam… :)

Protams, arī karstais Valentīndienas pasts bija pilns, un katras klašu grupas skolēni saņēma anonīmos sveicienus… Kādam tika vairāk, kādam mazāk.

Jāsaka, arī šogad ar tradīcijām bagāto Valentīndienas sagaidīšanas laiku Āgenskalna Valstī SP kalpoja kā palīgs skolēniem… :) Paldies visiem, kuri piedalījās! Redzējām daudz piesarkušu seju un samulsušu smaidu… cik rožaini!!! :)

 

ĀVĢ SP Republikas līmenī

28.03.2012. Rīgas Skolēnu domes rīkotajās Atvērtajās durvju dienās ĀVĢ SP sevi prezentē Republikas līmenī dažādām Latvijas skolām.

“Pašlaik augstākais sasniegums!”

Mūsu skolas skolēnu pašpārvaldes prezidente Sindija Bokāne, valdes locekle Sabīne Vilka ar skolotāju un SP konsultanti metodiskajā darbā Jeļenu Strumpi runāja par tēmu:

“Pēctecības nodrošināšana skolēnu pašpārvaldē.”

Gana nopietns temats tostarp citām izklāstītajām idejām durvju dienās.

Darba gaita norisinājās trijos cēlienos. ĀVĢ SP stundas garumā trijām grupām pēc darba kārtības  izklāstīja galvenās idejas par pēctecības nodrošināšanas galvenajiem principiem. Tās, protams, ir tradīcijas, kas nodrošina ilgtspējīgu attīstību un iekšējā darba organizēšanu. No auditorijas puses bija jūtama liela aktivitāte, jo tika pārrunātas dažādas problēmsituācijas, kas pašlaik ir aktuālas novadu skolās iekšējā skolēnu pašpārvaldes darbā.

Jaunieši strādāja darba grupās un realizēja idejas, kā visefektīvāk palielināt jauniešu aktivitāti, jauno biedru skaitu, ideju realizēšanos un tēla nodrošināšanos.

Lūk, arī foto:

 

ĀVĢ SP arī pēc pasākuma noslēgšanās RSD Kopsapulcē 11.04.2012. saņēma pateicības balvu par dalību atvērtajās durvju dienās!

Varam lepoties par padarīto darbu un nenovērtējumu ieguldījumu jauniešos!

Karjeras izvēles dienas #2

Skolēnu pašpārvalde sadarbibā ar skolas vadību un skolas absolventiem jau otro reizi gadā noorganizēja Karjeras izvēles dienu!

27.03.2012.

Ko interesantu un saistošu skolēni uzzināja?

Skolu apmeklēja skolas absolventi, kas skolu jau beiguši pirms daudziem, daudziem gadiem un daži kas pat ne tik sen.

To starpā Lattelecom galvenais direktors Juris Gulbis, kurš skolēniem sniedza ieskatu savas karjers sasniegumos un aicināja skolēnu nepadoties darbam, jo panākumi gūstami ar ieguldījumu un zināšanām.

Šobrīd tehnoloģijas Latvijā uzlabošoties… tā mums saka Juris. 

Protams, skolēnus apmeklēja arī pagājušā gada absolventi, kuri stāstīja par studiju iespējām Latvijā, šādā veidā iepazīstinot jauniešus ar savu jau gūto pieredzi mācībās augstskolā pat pēc 1. pusgada.

Karjeras izvēles dienas ir lielisks iemesls satikties skolotājiem ar bijušajiem audzēkņiem, redzēto to sasniegumus un rezultātu. Skolēniem tā ir iespēja uzdot sev interesējošus jautājumus un, iespējams, mainīt savas domas par karjeras izvēli nākotnē.

Iesakām arī citām Valsts ģimnāzijām un skolām izmantot šādu “labās prakses piemēru”.

Paldies visiem dalībniekiem!

Drīzumā taps arī intervijas ar spilgtākajiem absolventiem.