Daily Archives: 08/11/2012

Konkurss “Nāc un studē RTU!”

Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Starptautisko un sabiedrisko attiecību departaments (SSAD) aicina vidusskolēnus piedalīties gadskārtējā zinātniskās pētniecības darbu konkursā «Nāc un studē RTU!».

Vairāk informācijas:

-Konkurss norisinās divās kārtās no 2012. gada 25. oktobra līdz 2013. gada 23. martam.

-Konkursa uzvarētāji – pirmo trīs vietu ieguvēji – iegūs naudas balvas un RTU Atzinības rakstus. Konkursa žūrija atsevišķi vērtēs arī katra dalībnieka individuālo sniegumu un izvēlēsies vienu vai vairākus 12. klases skolēnus, kas uzrādījuši izcilus rezultātus konkursā, sevišķi 2. kārtas laikā izpildītajos testos, kuri ārpus konkursa varēs iestāties RTU pamatstudiju programmās.

-Vidusskolēnu komandas dalībai konkursā «Nāc un studē RTU!» var pieteikties līdz 25. novembrim, aizpildot pieteikuma anketu: http://lauva.rtu.lv/. Konkursa nolikums atrodams RTU mājaslapā (www.rtu.lv) sadaļas «Topošajiem studentiem» apakšsadaļā «Konkurss skolēniem Nāc un studē RTU!».

-2013. gada 23. martā līdz ar konkursa finālu RTU notiks arī otrais Zinātnes festivāls, kurā skolēni varēs demonstrēt savas prasmes un zināšanas, piedalīties dažādās sacensībās, saņemt ikdienā noderīgus ekspertu padomus un vērot aizraujošus eksperimentu demonstrācijas.

-Zinātnes festivālā piedalīties varēs gan tās vidusskolēnu komandas, kuras nebūs iekļuvušas konkursa «Nāc un studē RTU!» finālā, gan  skolēni, kas konkursā nepiedalījās. Attiecīga skola, klase vai domubiedru grupa ir aicināta līdzdarboties RTU Zinātnes festivālā ar kādu neparastu izgudrojumu vai aizraujošu eksperimentu.

-Lai pieteiktu dalību festivālā, lūdzam jūs līdz 3. decembrim atsūtīt mums savu pieteikumu, norādot, kādu eksperimentu vēlaties demonstrēt (izgudrojuma, eksperimenta vai aktivitātes aprakstu, tā īstenošanai nepieciešamo telpas izmēru, aprīkojumu, kā arī ziņas par dalībniekiem: vārds, uzvārds, klase, skola, kontaktinformācija – lūgums norādīt: tālruņa numuru un e-pasta adresi). Līdz jaunā gada sākumam mēs izskatīsim visus pieteikumus un sazināsimies ar jums.

-Pieteikumi dalībai Zinātnes festivālā jānosūta uz e-pastuevita.serjogina@rtu.lv

Esi aktīvs, gatavs iesaistīties projektos un strādāt kopā ar dažādiem cilvēkiem?

Valsts aģentūra „Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra” (JSPA) aicina skolēnus pieteikties apmācībām „Jauniešu iniciatīvas un apmaiņu projektu apmācības”, kas notiks no 2012.gada 22.- 25.novembrim Ogresgala pagastā un Babītes novadā. 

Apmācību mērķis sniegt dalībniekiem nepieciešamās prasmes, zināšanas un attieksmes kvalitatīvu jauniešu iniciatīvu un apmaiņu projektu īstenošanai neformālās izglītības programmas „Jaunatne darbībā” ietvaros jeb dalībnieku ideju pārvēršana reālos projektos.

Apmācībām var pieteikties jaunieši:

–              kuriem ir viena vai vairākas projekta ideja/-as un vēlme tās īstenot;

–              kuri vēlas uzzināt vairāk par ES programmas “Jaunatne darbībā” piedāvātajām iespējām un kvalitatīvu projektu pieteikumu sagatavošanu.

–              kuriem ir interese un motivācija iesniegt un realizēt jauniešu iniciatīvas vai apmaiņas projektu 2013.gadā;

–              kas ir tieši iesaistīti projekta idejas attīstīšanā un īstenošanā;

–              iniciatīvas pilni, gatavi radoši darboties.

Lai pieteiktos dalībai apmācībās, līdz 2012.gada 9.novembrim jāaizpilda pieteikuma anketa saitē: http://ej.uz/txto

Sīkāka informācija dotajā saitē: http://www.jaunatne.gov.lv/lv/raksti/jauniesu-iniciativas-un-apmainu-projektu-apmacibas

Mums ziņo v/a ”Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra”