Monthly Archives: aprīlis 2016

Skolēnu pašpārvaldes vēlēšanas 2016!

Skolēnu pašpārvaldes vēlēšanas 2016 jau 17. maijā, otrdien, plkst. 16:00, 3117. kab.!

Aicinām pieteikties uz amatiem –

  • Valdes priekšsēdētājs – prezidents
  • Valdes priekšsēdētāja vietnieks – viceprezidents
  • Valdes locekļi (5 amata vietas)

Pieteikšanās: http://ej.uz/avgsp_2016

Noteikumi dalībai vēlēšanās –

  1. Pieteikumu iesniegšana elektroniski no 18. aprīļa plkst. 22:00 – 9. maija plkst. 10:00.
  2. Pēc pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām pieteikumi netiek pieņemti.
  3. Elektroniskajā pieteikšanās formā jānorāda savi dati, kā arī redzējums par pašpārvaldes darbību jaunajā mācību gadā 100 vārdu apjomā, iepriekšējās pieredzes apraksts.

 

Balss tiesības vēlēšanās ir klašu vecākajiem un pašpārvaldes biedriem pēc saraksta.