Monthly Archives: Septembris 2018

Diskusiju festivāls “Spuldze”

Šī gada 4. oktobrī no plkst. 16.30 līdz plkst. 19 Rīgas Valsts 1. ģimnāzijā notiks festivāls “Spuldze”, kā ietvaros tiks uzaicinātas vairāk par 10 dažādām Latvijas organizācijām, lai dotu ieskatu jauniešiem par to darbu un iespējām kļūt par kādas organizācijas daļu.

Šāda tipa pasākums tika rīkots arī pagājušogad, taču šogad vēlējāmies to padarīt vēl īpašāku, tāpēc paralēli organizāciju izstādei norisināsies diskusijas ar jauniešiem un dažādu jomu ekspertiem. Tiks runāts par izglītību Latvijā un ārpus tās, studiju iespējām pēc vidusskolas beigšanas, kā arī par citām noderīgām tēmām. Svarīgi ir, ka visi dalībnieki varēs iesaistīties diskusijā, paust savu viedokli un uzdot jautājumus.

Aicinu Jūs padot ziņu Āgenskalna Valsts ģimnāzijas jauniešiem, kuri būtu ieinteresēti piedalīties pasākumā, kā arī, ja iespējams, padalieties ar mūsu plakātu Jūsu sociālajos tīklos!

Links – www.facebook.com/spuldzerv1g/

Ja ir kādi jautājumi, droši rakstiet uz šo pašu e-pastu vai uz Facebook lapu!

Tiekamies 4. oktobrī festivālā “Spuldze”!

Ar cieņu,

Veronika Morozova,

Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas Vidusskolēnu Domes ārlietu koordinatore

Izstāde “Latvijas ainavu dārgumi vakar, šodien, rīt”

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) un plānošanas reģionu kopdarba rezultātā par 50 Latvijas ainavu dārgumiem ir izveidota izstāde “Latvijas ainavu dārgumi vakar šodien, rīt”. Tā stāsta par 50 Latvijas ainavu dārgumiem, kas, iesaistot sabiedrību, tika atlasīti 2017. gadā. Izstādē ir iekļautas ainavu dārgumu fotogrāfijas valsts jubilejas gadā un vēsturiski fotoattēli no iedzīvotāju, muzeju un LNB krājumiem.

Katru Latvijas reģionu  — Kurzemi, Latgali, Rīgas reģionu, Vidzemi un Zemgali — izstādē raksturo 10 ainavu dārgumi. Vispirms tie būs aplūkojami reģionālajās izstādēs, kuras papildinās arī diskusijas:

o   Kurzemes plānošanas reģionā izstāde Kuldīgas mākslas namā no 26. septembra līdz  13. oktobrim / diskusija 26. septembrī plkst. 10.00

o   Latgales plānošanas reģionā izstāde Lūznavas muižā no 11. septembra līdz 1. oktobrim / diskusija 11. septembrī  plkst. 11.00

o   Rīgas plānošanas reģionā izstāde Turaidas muzejrezervātā no 7. septembra līdz 12. oktobrim / diskusija 14. septembrī  plkst. 11.00

o   Vidzemes plānošanas reģionā izstāde muzejā “Jāņa skola” Jaunpiebalgā no 12. septembra līdz 10. oktobrim / diskusija 12. septembrī  plkst. 10.30

o   Zemgales plānošanas reģionā izstāde Jelgavas pilī no 5. septembra līdz 11. oktobrim / diskusija 5. septembrī  plkst. 11.00

Šī gada 26. oktobrī visu 50 ainavu dārgumu izstāde būs aplūkojama LNB. Novembrī, decembrī un visa nākamā gada garumā, iepriekš sazinoties ar bibliotēku (e-pasts: madara.daudze@lnb.lv) , izstādi gan atsevišķās daļās, gan kopumā būs iespējams demonstrēt visā Latvijā.

Ainavu dārgumu fotoattēli, kā arī iedzīvotāju iesūtītie atmiņu stāsti un iespaidi par tiem tiek saglabāti arī elektroniskajā ainavu dārgumu krātuvē. No oktobra tā būs pieejama tīmekļa vietnē www.ainavudargumi.lv.

Aicinām apskatīt izstādi un piedalīties diskusijās, kurās runāsim par ainavu vērtību un nozīmi mūsu dzīvē laika ritumā, kā arī par to, kādu Latviju vēlamies redzēt nākotnē un kas darāms, lai to sasniegtu.

Visas reģionālās izstādes, tostarp izstāde LNB, kā arī diskusijas būs apmeklējamas bez maksas.

Papildus informācija:

www.ainavudargumi.lv

sadaļa “Aktualitātes”

Pasākumi Rakstniecības un mūzikas muzejā

Rakstniecības un mūzikas muzejs aicina arī skolēnus uz Rīgas pilsētas dzejai veltītajiem pasākumiem 13. un 19. septembrī ar iespēju bez maksas apmeklēt izstādi Rīgas Mākslas telpā.

Izstādē “Rīgas pieraksts dzejā” Rīgas mākslas telpas Intro zālē norisināsies divi pavadošie bezmaksas pasākumi. 13. septembrī pulksten 18.00 savus pilsētai veltītos darbus lasīs trīs paaudžu dzejnieces Lija Brīdaka, Gunta Šnipke un Elvīra Bloma. Savukārt 19. septembrī pulksten 17.30 notiks jauno dzejnieku lasījumi. Pasākumā uzstāsies tekstu autori, kuri īpaši izstādei radījuši jaundarbus par pilsētas tēmām: Kaspars Zalāns, Katrīna Rudzīte, Vasilijs Karasjovs (Kormak). Piedalīsies arī dzejnieces Madara Gruntmane, Inga Pizāne un tekstu autors Arturs Skutelis.

Rakstniecības un mūzikas muzejs (RMM) Dzejas dienu laikā Rīgas mākslas telpas Intro zālē atklājis Latvijas urbānās dzejas spilgtiem pieturas punktiem veltītu izstādi “Rīgas pieraksts dzejā”. Savas interpretācijas par nozīmīgu pilsētas dzejnieku tekstiem izstādē sniegs arī laikmetīgās mākslas pārstāvji Anna Salmane un tekstgrupa “Orbīta”. Izstāde būs skatāma līdz 30. septembrim.

Izstādē “Rīgas pieraksts dzejā” pilsētas maršrutus ieskicē laikmeta un poētikas pieraksti no RMM krājuma un dzejnieku privātkolekcijām, sasaistot pilsētai veltītās dzejas vēsturi ar Rīgas ikdienas epizodēm no 19. gadsimta beigām līdz mūsdienām. Dažādo laikmetu dzejnieku darbos Rīga atklājas kā teritorija ar sarežģītu pagātni un plašu kultūrvēsturisku kontekstu. Vēstures līkloči, dzejnieku likteņi un attiecības ar laikabiedriem kļūst par daļu no galvaspilsētas, Latvijas kultūras dzīves centra motīvu.

“Rīgas pieraksts dzejā” ir asociatīvs ceļojums, izceļot četrus laika nogriežņus, kuros veidojās un attīstījās Latvijas valsts un jaunas mākslas tendences. Izstādes pirmā daļa “Pilsēta kā nenovēršama ideja” ir tuvošanās vēl topošajai pilsētai, kur veidojas gan jauno dzejnieku skepse pret augošās lielpilsētas straujo un, viņuprāt, samaitāto dzīvi, gan arī nākotnes vīzijas par Rīgu kā Rietumeiropas metropolēm līdzvērtīgu kultūras centru. Šī posma spilgtākie dzejas pārstāvji ir Jānis Poruks, Fricis Bārda, Edvarts Virza, Elza Stērste, Antons Austriņš, Jānis Akuraters, Linards Laicens un citi.

Starpkaru Rīgu reprezentē “Elektrizētās Rīgas” ideja – pilsēta dzejā parādās kā dinamisks un dzīvs organisms un valdzina ar bagātīgo kultūras dzīvi, tai sabalsojoties ar modernisma tendencēm Rietumeiropā. Šajā periodā pilsētu apdzejo Arveds Švābe, Aleksandrs Čaks, Pēteris Ērmanis, Jānis Sudrabkalns, Eriks Ādamsons, Linards Laicens, Mirdza Ķempe, Lūcija Zamaiča, Austra Skujiņa, Andrejs Kurcijs, Valdis Grēviņš, Jānis Grots un citi.

“Sagūstītā Rīga” ir stāsts par galvaspilsētu padomju gados un “Elles ķēķi” Ņujorkā. 1960. gadu sākumā okupētās Rīgas teritoriju apgūst jauna, dažkārt par disidentisko dēvētā, dzejnieku paaudze, savukārt “Elles ķēķa” grupējums Ņujorkā piedzīvo gan māksliniecisko kulmināciju, gan izirumu. Laikmetu dzejā atspoguļo tādi autori kā Ojārs Vācietis, Uldis Bērziņš, Monta Kroma, Vizma Belševica, Māris Čaklais, Linards Tauns, Gunars Saliņš, Roberts Mūks, Dzintars Sodums.

Izstādes noslēdzošais posms “Slengs pilsētas ielās” veltīts urbānās dzejas attīstībai, sākot no 1980. gadu vidus līdz mūsdienām. Atmodas gados spēcīgo “Elsberga, Melgalva un Kunnosa paaudzi” lēnām papildina jaunā (Andris Akmentiņš, Jānis Elsbergs (Ramba), Ieva Roze, Linards Zolnerovičs u.c.), taču paradigmu maiņa notiek lēnām. To ar saviem otrajiem dzejoļu krājumiem iezīmē Edvīns Raups un Eduards Aivars, savukārt 1990. gadu nogalē literatūras ainu papildina Kārlis Vērdiņš, Marts Pujāts, Ronalds Briedis, Ingmāra Balode – autori, kuri brīvi rīkojas ar nacionālajiem kodiem un vēsturisko atmiņu, kombinējot to ar pasaules modernās dzejas tendencēm. Krasāku lūzumu uz kosmopolītisku dzejas telpu un vispārinātu pilsētas tēlu iezīmē jau nākamā dzejas paaudze – Arvis Viguls, Artis Ostups, Krišjānis Zeļģis un citi.

Savas pieturas izstādes maršrutā rada arī laikmetīgās mākslas pārstāvji Anna Salmane un tekstgrupa “Orbīta”, kas veidojuši interpretācijas par nozīmīgu pilsētas dzejnieku darbiem. “Orbīta” savā audio-mehāniskajā objektā “piešķīrusi balsi” pazīstamākajam Rīgas apdzejotājam Aleksandram Čakam, savukārt Anna Salmane iedvesmojusies no savulaik aizliegtā Vizmas Belševicas dzejoļa “Latvijas vēstures motīvs: Vecrīga” un Gunara Saliņa “Apmežosim Ņujorku” dzejas rindām. Viņa veidojusi personīgās izjūtās un pārdomās balstītus darbus par to, kā padomju laika cenzūras žņaugus pārmanto mūsdienu paaudzes, kā arī par ilgām pēc dzimtās pilsētas – Rīgas.

RMM rosina veidot arī mūsdienu Rīgas pierakstu, aicinot dzejniekus radīt jaunus darbus, kuros atspoguļoti pilsētas motīvi. Ar jaunajiem tekstiem būs iespēja iepazīties gan izstādē, gan autoru lasījumos.

Izstādes “Rīgas pieraksts dzejā” veidotāji: RMM eksperti Ieva Āva (“Pilsēta kā nenovēršama ideja”), Anita Smeltere (“Elektrizētā Rīga”), Krista Anna Belševica (“Sagūstītā Rīga”) un Marians Rižijs (“Slengs pilsētas ielās”), scenogrāfs – Rūdolfs Baltiņš.

Organizē: RMM un Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienība “Rīgas mākslas telpa”.

Izstādes atbalstītāji: Rīgas dome un Valsts kultūrkapitāla fonds.

Konkurss – festivāls “Mēs Latvijai 2018”

Dažādu Latvijā dzīvojošo tautību bērni un jaunieši aicināti piedalīties konkursā – festivālā “Mēs Latvijai 2018”. Konkurss – festivāls “Mēs Latvijai 2018” tiek rīkots, lai veicinātu visu Rīgā un Latvijā dzīvojošo tautību bērnu un jauniešu starpkultūru komunikāciju, savas nacionālās identitātes kā Latvijas kopējās kultūru daudzveidības daļas apzināšanos un stiprinātu piederības sajūtu savai valstij – Latvijai.

 

Piedalīties var bērni un jauniešu kolektīvi vai individuāli jaunie mākslinieki vecumā no 8 līdz 25 gadiem un muzikālos, dejas vai teatrālos priekšnesumos iepazīstināt ar savu nacionālo kultūru. Konkursā piedalīties tiek rosināti arī bērni un jaunieši ar īpašām vajadzībām.

 

Šogad, izvēloties repertuāru, dalībnieki tiek aicināti sniegt savu artavu Latvijas valsts simtgades svētku noskaņas veicināšanā un veltīt priekšnesumus valsts svētkiem.

 

Konkurss – festivāls tiks organizēts divās kārtās un noslēgsies ar laureātu apbalvošanu un dalībnieku sveikšanu 2018. gada 22. oktobrī VEF Kultūras pilī. Konkursa noslēguma koncertu apmeklēt varēs visi interesenti – gan rīdzinieki, gan Rīgas viesi.

 

Konkursa apraksts, noteikumi un pieteikuma anketa atrodami projekta “Mēs Latvijai” www.facebook.com/MesLatvijai/ kontā.

 

Pieteikumi par piedalīšanos konkursā jāiesniedz līdz 2018. gada 8. oktobrim rakstiski uz e-pastu janinakula@inbox.lv

 

Konkursu jau trešo gadu rīko nevalstiskā organizācija – biedrība “Jaunatnes kultūras un estētiskās audzināšanas asociācija”.

Latvijas valdībai 100

MK_IZSTADE

Izglītība un karjera 2018

Ielūdzam jūsu skolas audzēkņus uz ikgadējo KALBA starptautisko augstākās un vidējās izglītības ārzemēs izstādi IZGLĪTĪBA UN KARJERA 2018. Mājaslapā atradīsiet biļeti uz izstādi (katram dalībniekamjāreģistrējas iepriekš individuāli).
Izstāde notiks 6. oktobrī viesnīcas Radisson Blue Latvija Konferenču centrā laikā no plkst. 12:00 līdz 17:00.
Pasākuma laikā varēs satikt ārvalstu universitāšu un vidusskolu pārstāvjus, uzklausīt ārzemēs studējošo iedvesmas stāstus, piedalīties konkursos un radošajās darbnīcās, saņemt konsultācijas karjeras un ārzemju izglītības jautājumos!
Uzzini, izmēģini un pieņem lēmumu!
Uz izstādi aicinām:
• Skolēnus;
• Vidusskolu absolventus;
• Visus, kam interesē studijas/valodu kursi/nometnes ārzemēs;
• Jauniešus, kuri apsver karjeras iespējas;
• Vecākus, kuri vēlās uzzināt vairāk par izglītību ārzemēs saviem bērniem;
• Skolotājus, karjeras konsultantus un visus, kuri vēlas atbalstīt skolēnus un viņu sapņus par izglītību ārzemēs.

Konkurss “Kultūras kanons manā skolas somā”

Latvijas vispārizglītojošo skolu 10.–12. klašu un mākslas un mūzikas skolu vecāko kursu skolēni līdz 21. septembrim tiek aicināti pieteikties Latvijas Kultūras kanona konkursam “Kultūras kanons manā skolas somā”, kurā, balstoties kultūras kanona vērtībās un aktuālajā kultūras piedāvājumā, jauniešiem būs jāveido kultūras programma, kas būtu izmantojama skolās, un jādiskutē par strīdīgi vērtētiem kultūras notikumiem, tradīcijām un vērtībām.

Jau septīto gadu Latvijas Kultūras akadēmija (LKA) sniedz vidusskolas vecuma jauniešiem iespēju līdzdarboties kultūras mantojuma popularizēšanā un komunikācijā, organizējot Latvijas Kultūras kanona konkursu. Ik gadu konkursa tēma tiek mainīta, piedāvājot skolēniem dažādus ar kultūras aktualitātēm, kultūras mantojumu, tradīcijām un Latvijas Kultūras kanonu saistītus uzdevumus. Kultūras kanona konkursa 2018–2019 mērķis ir nodrošināt jauniešu praktisku un radošu iesaisti Latvijas valsts simtgades kultūras programmas izpētē, kā arī Latvijas skolas somas satura identificēšanā.

Konkurss norisinās trīs kārtās. Pirmā kārtā Latvijas reģionos notiks no 2018. gada 8. līdz 12. oktobrim. Pirmajā kārtā 3 skolēnu komanda skolotāja vadībā izpēta Latvijas Kultūras kanona vērtības un iepazīstas ar aktuālo kultūras piedāvājumu. Aktuālajā kultūras piedāvājumā komandai ir jāidentificē septiņi pasākumi, kuriem ir saikne ar kultūras kanona vērtībām. No šiem pasākumiem komanda izveido savām interesēm atbilstošu kultūras pasākumu TOP 7, kas, izmantojot radošas un inovatīvas izteiksmes formas, tiks prezentēts konkursa pirmajā kārtā. Katrā reģionā tiks izvēlētas divas labākās komandas, kas piedalīsies konkursa otrajā un trešajā kārtā.

Latvijas Kultūras kanona konkursu organizē Latvijas Kultūras akadēmija sadarbībā ar Latvijas Republikas Kultūras ministriju, Valsts izglītības satura centru, Latvijas Nacionālo bibliotēku, Latvijas Nacionālo kultūras centru un UNESCO Latvijas Nacionālā komisiju.

Ar konkursa norises gaitu var iepazīties Latvijas Kultūras kanona mājaslapā www.kulturaskanons.lvFacebook lapā https://www.facebook.com/kulturaskanons un Latvijas Kultūras akadēmijas mājaslapā: https://lka.edu.lv/lv/aktuali/jaunumi/skoleni-kulturas-kanona-konkursa-veidos-kulturas-programmu-skolai-un-diskutes-par-stridigi-verteto-kulturas-mantojumu/

Fotokonkurss “Es=Latvija”

Atzīmējot Latvijas valsts simtgadi un Lāčplēša dienu, kā arī, lai veicinātu patriotismu un nacionālo apziņu, jaunieši vecumā no 15 līdz 25 gadiem aicināti piedalīties fotokonkursā “Es = Latvija”.
Fotokonkursu organizē Saeima, savukārt tā rīkotāji ir Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija sadarbībā ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem (NBS) un Jaunsardzes un informācijas centru.

Konkursam var iesūtīt jaunieša paša uzņemtas fotogrāfijas, kurās attēlota piederība Latvijai, cildinot mūsu valsts dabas skaistumu, kultūras daudzveidību, patriotisma tradīcijas un valsts simbolus.
Katrs konkursa dalībnieks var iesniegt ne vairāk kā trīs digitālas fotogrāfijas, no kurām katrai jānorāda nosaukums. Pēc izvēles iespējams pievienot darba aprakstu, kas nepārsniedz 300 rakstu zīmes.
Darbu vērtēšanā vērā ņems dalībnieka radošo ideju, ieguldītā darba apjomu, oriģinalitāti un fotogrāfiju māksliniecisko kvalitāti.

Desmit labākos darbus iekļaus ceļojošā izstādē, kuru atklās Saeimas namā šī gada 1.novembrī un 18.novembrī izstādīs arī Latvijas Nacionālajā teātrī, kur notiks Latvijas valsts simtgadei veltītā Saeimas svinīgā sēde.
Uzvarētāju fotogrāfijas publicēs arī Saeimas, NBS, Jaunsardzes un informācijas centra tīmekļa vietnēs un sociālajos tīklos.

Konkursa uzvarētājus ielūgs uz valsts simtgadei veltīto 18.novembra svinīgo sēdi, tāpat viņi varēs apmeklēt Ādažu militāro bāzi, doties ekskursijā pa Saeimas namu, kā arī viesoties Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijā.
Pārsteiguma balvas saņems arī skolotāji, kuri mudinājuši savus audzēkņus piedalīties konkursā.

Darbi līdz 1.oktobrim jāsūta uz e-pastu konkurss@saeima.lv.

Rezultāti tiks paziņoti 15.oktobrī Saeimas, NBS un Jaunsardzes un informācijas centra mājaslapās.

Vairāk informācija un fotokonkursa nolikums: http://saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/27057-jauniesi-aicinati-piedalities-valsts-simtgadei-un-lacplesa-dienai-veltita-fotokonkursa

Konkurss “Nāc dārzā ciemoties”

Bērnu un jauniešu vides izglītības centrs “Rīgas dabaszinību skola” aicina vispārizglītojošo skolu audzēkņus uz konkursu “Nāc dārzā ciemoties!”, kas notiks 17.09.2018. Rīgas Dabaszinību skolā, Ernestīnes ielā 8A, Rīga, LV-1046
Pieteikumu, lūdzu, aizpildīt elektroniski, izmantojot vietnes adresi:
Konkursa nolikums – pielikumā.
Informācija pieejama arī skolas mājas lapā http://www.rds.lv/ kopš 31.07.2018.
Gaidīsim jūs mūsu dārzā!
Papildus jautājumus sūtīt BJVIC “Rīgas Dabaszinību skola”  izglītības metodiķei Inetai Bērziņai uz e-pastu  ineta.rds@gmail.com

LU Muzeja miniplanetārijs

Ikdienā pietrūkst zvaigžņu? Nāc pie mums!

Latvijas Universitātes Muzeja miniplanetārijs katru ceturtdienu plkst. 11:00 – 12:00 un 18:00 – 19:00, atskaitot svētku dienas, piedāvā apmeklēt planetārija seansus.

 

Seansu temati (pēc izvēles):

  • Ceļojums Saules sistēmā
  • Iepazīsim zvaigznājus!
  • Kas šobrīd redzams debesīs?
  • Stāsti par zvaigžņu dzīvi

 

Adrese: Rīga, Raiņa bulvāris 19, Latvijas Universitātes galvenā ēka, 415. telpa (4. stāvs). Seanss notiek, ja apmeklētāju skaits ir lielāks par 10 cilvēkiem. Pēc iepriekšēja pieprasījuma iespējams stāstījums krievu vai angļu valodā. Pieteikšanās seansiem pa tālruni 26539970, vai e-pastu gunta.vilka@lu.lv. Ja apmeklētāji nevar ierasties uz pieteikto seansu, lūdzam to paziņot.

 

No oktobra līdz martam pēc vakara seansiem plkst. 19:00, ja ir skaidras debesis, ar planetārija biļeti tajā pašā ēkā iespējams apmeklēt Latvijas Universitātes Astronomisko torni, kur astronoms demonstrēs zvaigžņoto debesi teleskopā.

 

Miniplanetārija apmeklējuma maksa pieaugušajiem 2 eiro. Skolēniem, studentiem, pensionāriem un invalīdiem 1 eiro. Latvijas Universitātes studentiem ieeja bez maksas.