Category Archives: Prezidente runā

VĒLĒŠANAS 2014

Klāt jau mācību gada izskaņa un ir pienācis laiks Skolēnu pašpārvaldes vēlēšanām!

 

Šī gada13. maijā notiks kandidātu ievēlēšana šādos amatos:

* prezidents ;

*viceprezidents ;

* 5 valdes locekļi ;

 

Vēlies kandidēt?

Sūti savu pieteikumu uz izvēlēto amatu uz avgdome@gmail.com līdz 09.05.14, tajā ieraksti savu kontaktinformāciju un iemeslu, kādēļ kandidē un ko vēlētos skolā mainīt!

Savus jautājumus par pasākumu droši sūti uz ask.fm/AVGDOME

Padari skolas dzīvi aktīvāku un interesantāku!

Komiksu konkurss!

Jau kādu laiku Āgenskalna Valsts ģimnāzija meklē veidu, kā cīnīties ar mobilo tālruņu lietošanu stundā.

Vēlamies to risināt radoši, tāpēc tieši TEV ir iespēja iesaistīties!

Uzzīmē komiksu, kura tēmu ir – mobilā tālruņa nelietošana stundā!

Konkurā var iesaistītes jebkurš Āgenskalna Valsts ģimnāzijas skolēns!

Konkura norises laiks ir no 16. septembra līdz 27. oktobrim.

Darbus iesniedz elektroniski vai nodod vizuālās mākslas skolotājai Ievai Drēviņai!

Varbūt tieši TAVS komikss būs apskatāms skolas gaiteņos un klasēs, kā arī būs publicēts skolas literārajā žurnācā “L’AVĪZE”!

Detalizētāka informācija šeit: http://failiem.lv/u/omxpmkd

ĀVĢ ABSOLVENT, IESKATIES!

Jau ceturto gadu Āgenskalna Valsts ģimnāzijā norisināsies Karjeras izvēles diena!

Absolvent, atnāc un iepazīstini ar savu profesiju skolēnus 8. oktobrī!

Pastāsti, kā virzīties pa karjeras kāpnēm, mēs gribam dzirdēt tieši TAVU viedokli!

Sūti savu pieteikumu uz avgdome@gmail.com

Priecāsimies Tevi redzēt atkal mūsu gaiteņos!

Ciemiņi no Lietuvas.

29.11. 12 mūsu skolu apciemoja Lietuvas ģimnāzijas koris. Protams, arī pašpārvalde iesaistījās un palīdzēja uzņemt viesus.

Mēs izrādījām korim mūsu skolu un pēc kolosālā koncerta, kas notika skolas aktu zālē, vedām apskatīt Vecrīgu. Skolēni un skolotāji no Lietuvas tika sadalīti pa grupām, un mūsu pašpārvaldes biedri iejutās gidu lomās un izrādīja ievērojamākās vietas tur.

Viss izdevās lieliski, jo saņēmām atzinības vārdus vārdus gan no skolotājām, gan no skolēniem, kā arī ielūgumu mūsu korim februārī doties uz Kauņu ciemos!

Vēlos izteikt pateicību visiem, kas piedalījās un palīdzēja šī pasākuma organizēšanā! :)

20121130_144923

skolasDienas.lv ažiotāža

Skolēnu pašpārvalde ir par viedokļa paušanu, bet vai neargumentēta tā izteikšana virtuālajā vidē ir nepieciešama, lai izraisītu lieku ažiotāžu ne tikai skolas vidē, bet arī sabiedrībā kopumā?

Neiespaidojoties no citiem viedokļiem, tomēr Āgenskalna Valsts ģimnāzijas skolēnu pašpārvaldes vārdā uzdrošināmies izteikt viedokli par 9. klases skolnieces Martas Jemeļianovas viedokli skolasDiena.lv publikācijā 2012. gada 15. maijā. Vai 12. klases skolēns vai arī jebkurš cits šīs skolas „produkts”, tajā mācoties un to noslēdzot, varētu atzīt, ka ir sistēmas viduvējība? Šeit runāsim nevis jau konkrēti par skolnieces pozīciju un tā atklāsmi, bet vairāk par skolu, par valsts izglītības standartiem un tiem uzdevumiem, kas jāveic valsts ģimnāzijai Latvijā.

Mūsuprāt, skolniece ir izteikusies nekorekti, raugoties arī no tā apstākļa, ka šādā veidā būtībā noniecina visu skolotāju darbu. Tad kādā veidā ir iespējams dēvēt skolēnus par viduvējībām un skolotājus par sliktiem, ja uzrodas arī tādi, kas, viņasprāt, par maciņu izglītībā nedomā un pilnu sirdi atdodas darbam ar skolēniem. Vai šeit gadījumā neslēpjas kāds individuāls aizvainojums, kāds pagātnes konflikts, kas uztrauc mūsu skolnieci? Skolēnu pašpārvalde skolā atbild par skolēnu interesēm un mēs vienisprātis varam apgalvot, ka skolēni nav viduvējības, bet gan konkurētspējīgi skolēni, kas tiek sagatavoti pēc valsts izglītības standartiem, kāda tos ir pieņēmusi. Jautājums, vai patīk vai nepatīk šie standarti, ir atklāts, bet to darba kritizēšana ir mazākais, ar ko sākt.

Ranga vieta tabulā, lūk, arī atspoguļo mācību sasniegumus, kur skolēni sevi ir pierādījūši un īstenojušo dažādās zinātnēs. Ir pavisam nekorekti uzsvērt un nievāt skolotāju darbu, kas nebūt nav skolnieka kompetencē.

Tas, ka izdzīvo stiprākie, dabā ir iekārtots, katram  skolā ir savs veicams uzdevums, kur pamatā ir tiekšanās uz augstākajiem rezultātiem. Domājams, ka sacītais meitenei ir vēlreiz jāpārdomā, konkrēti šāda veida rīcību un attieksmes izrādīšanu publiskajā telpā.

 

Komentārs, 10. klases skolēni:

„ĀVĢ visiem skolēniem ir dota vienāda iespēja sasniegt augstus rezultātus, tač,  ja skolēns nav spējīgs pilnvērtīgi apgūt vielu stundās, tam ir dota iespēja apmeklēt konsultācijas, kurās individuāli vai arī nelielākā skolēnu pulkā ir iespēja šo tēmu apgūt saprotamāk. Ja skolēnam nav iespēja apmeklēt konsultācijas paredzētajos laikos, tad, izradot iniciatīvu, ir iespējams sarunāt ar skolotāju individuālu laiku, kurā apgūt vielu. Tas parāda, ka skolotāji ir elastīgi un ieinteresēti skolēnu mācību rezultātu uzlabošanā.

Var piekrist, ka, mainot mācību metodes uz mūsdienīgākām, varētu uzlabotu izglītības sistēmu, taču nevar pārmest skolas vadībai mācību programmas izpildi, ja to ir izstrādājusi izglītības ministrija.

Mēs uzskatām, ka šim rakstam trūkst argumentācijas, un nākamreiz iesakām vērsties ar savām pretenzijām pie skolas administrācijas, kura varētu sniegt papildus informāciju par neskaidrajiem jautājumiem un sniegt padomu problēmu novēršanā”.

 

Sagatavoja Sindija Bokāne,

Sabīne Vilka un

Mārtiņš Jaunpetrovičs.

SP jauns prezidents!

15.05.2012. ĀVĢ SP organizēja ikgadējo kongresu, šogad jau ceturto pēc kārtas, kas ir ļoti nopietns un atbildīgs darbs, lai izraudzītos nākamā gada skolēnu pašpārvaldes prezidentu, viceprezidentu un 4 valdes loceklus, kuri ieņem nozīmīgu lomu turpmākājā sabiedriskās dzīves organizēšanā skolā.

Skolēnu pašpārvaldes prezidenta mandātu šogad nolika Sindija Bokāne, 12.4, vēlot nākamajam prezidentam spēku, izturību un panākumus pašpārvaldes darbā:

“Tas ir bijis nozīmīgs laiks darbā ar skolēniem pasākumu organizēšanā un skolas vārda aizstāvēšanā arī ārpus tās telpām Rīgā, kā arī republikas līmenī kopumā. Man ir uzkrāta liela pieredze un ir daudz, ko sniegt un mācīt citiem. Vienmēr ar smaidu atcerēšos šo laiku un ar interesei vērošu arī nākamās paaudzes attīstību savos studiju gados. Palīdzēšu jaunajam sastāvam, cik spēšu, jo nav tik viegli no tā aiziet un atvadīties, atzīstot, ka kāda daļa no manis tur vienmēr paliks. Amatā noturoties 2 gadus pēc kārtas ar atkārtotu ievēlēšanu, pēc manām domām, atspoguļo to gribasspēku un vēlmi pabeigt iesāktos mērķus, tāpēc novēlu stingru apņemšanos ikvienai darbībai, ikvienam solim uz rezultātu!”

Pēc šādiem un daudzim citiem vārdiem sākās kongresa satura daļa. Tika ievēlēti balsu skaitītāji, prezidijs, un, līdz ar to, sākās valdes locekļu kandidātu uzrunas, tika uzdoti jautājumi no klašu vecākajiem un citiem interesentiem. Cīņās uzvarēja:

Diāna Niedra, 10.4

Oskars Linde, 10.1

Anta Krūmiņa, 10.4

Kristīne Bankovska, 10.4

Pēc tam norisinājās viceprezidenta un, visbeidzot, prezidenta amatu kandidātu uzrunas, kur pārliecinošu uzvaru guva:

Anna Brača, 10.4 – jaunā SP 2012/2013 viceprezidente

Sabīne Vilka, 10.4 – jaunā SP 2012/2013 prezidente

 

Tā kā meitenes jau savu aktīvu dalību bija iesākušas oktobrī, tad viņas visnotaļ sevi bija labi pierādījušas, organizējot pasākumus un palīdzot SP vadības darbam, par ko liecināja arī atzinīgie skolēnu pašpārvaldes konsultantes Jeļenas Strumpes vārdi, kongresam noslēdzoties. Aŗī skolas direktore Ināra Gaile sveic jaunos vadītājus!

Paldies visiem par dalību! Vēlam turpmākus panākumus!

Lūk, arī foto atskats:

 

 

SVARĪGS PAZIŅOJUMS!!!

ĀVĢ SP Republikas līmenī

28.03.2012. Rīgas Skolēnu domes rīkotajās Atvērtajās durvju dienās ĀVĢ SP sevi prezentē Republikas līmenī dažādām Latvijas skolām.

“Pašlaik augstākais sasniegums!”

Mūsu skolas skolēnu pašpārvaldes prezidente Sindija Bokāne, valdes locekle Sabīne Vilka ar skolotāju un SP konsultanti metodiskajā darbā Jeļenu Strumpi runāja par tēmu:

“Pēctecības nodrošināšana skolēnu pašpārvaldē.”

Gana nopietns temats tostarp citām izklāstītajām idejām durvju dienās.

Darba gaita norisinājās trijos cēlienos. ĀVĢ SP stundas garumā trijām grupām pēc darba kārtības  izklāstīja galvenās idejas par pēctecības nodrošināšanas galvenajiem principiem. Tās, protams, ir tradīcijas, kas nodrošina ilgtspējīgu attīstību un iekšējā darba organizēšanu. No auditorijas puses bija jūtama liela aktivitāte, jo tika pārrunātas dažādas problēmsituācijas, kas pašlaik ir aktuālas novadu skolās iekšējā skolēnu pašpārvaldes darbā.

Jaunieši strādāja darba grupās un realizēja idejas, kā visefektīvāk palielināt jauniešu aktivitāti, jauno biedru skaitu, ideju realizēšanos un tēla nodrošināšanos.

Lūk, arī foto:

 

ĀVĢ SP arī pēc pasākuma noslēgšanās RSD Kopsapulcē 11.04.2012. saņēma pateicības balvu par dalību atvērtajās durvju dienās!

Varam lepoties par padarīto darbu un nenovērtējumu ieguldījumu jauniešos!

ĀVĢ ABSOLVENT, IESKATIES!

PASĀKUMA IZKLĀSTOŠA INFORMĀCIJA šeit

Ziemassvētki

Skolēnu pašpārvalde novēl Priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu Jauno Pūķa 2012. gadu!

Esam padarījuši darbus un visi kopā varam doties pelnītā atpūtā! Esiet saticīgi un līksmi!

Paldies par šo skaisto Adventes laiku!

Foto – ĀVĢ skolēnu pašpārvaldes delegācija Rīgas Skolēnu domes Ziemassvētku ballē 2011. gada 9. decembrī Rīgas Valsts 1. ģimnāzijā.